Kontaktujte nás

Obchodné meno:  PROFI +, a.s.

Sídlo: Červeňova 18, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03,

IČO: 52 623 181

zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 7011/B a v zoznamoch samostatných finančných agentov nasledujúcich podregistrov: podregister poistenia alebo zaistenia; podregister kapitálového trhu; podregister doplnkového dôchodkového sporenia; podregister starobného dôchodkového sporenia; registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie vedeného Národnou bankou Slovenska, pod registračným číslom Národnej banky Slovenska 247839

Kontakty: riaditeľstvá

Spojte sa s nami

3 + 15 =