Poisťovňa
Produkt
Informačný dokument
Všeobecné poistné podmienky
Informácia o podmienkach poistného produktu
Ostatné dokumenty
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Best Doctor Plus
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
informacie-o-podmienkach-poistneho-produktu.pdf
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Skupinové úrazové poistenie pre školy
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Šťastný život
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
informacie-o-podmienkach-poistneho-produktu.pdf
ostatne-dokumenty.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Úrazové poistenie osôb
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Úrazové poistenie osôb v MV
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ČSOB Poisťovňa, a. s.
Poistenie vodiča
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
informacie-o-podmienkach-poistneho-produktu.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Individuálne úrazové poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Skupinové úrazové poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Skupinové úrazové poistenie – K-Škole
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
BK1 Vodič Plus
informacny-dokument.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
HI1 Skoré uzdravenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Individuálne (U7, U17) a skupinové (U8, U18) úrazové poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Skupinové poistenie pre športové kluby
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ostatne-dokumenty.pdf
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Easy Risk – úrazové poistenie
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Union poisťovňa, a. s.
Individuálne úrazové poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ostatne-dokumenty.pdf
Union poisťovňa, a. s.
Komplexné úrazové poisteni
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ostatne-dokumenty.pdf
UNIQA poisťovòa, a.s.
Úrazové poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ostatne-dokumenty.pdf