Poisťovňa
Produkt
Informačný dokument
Všeobecné poistné podmienky
Osobitné poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Hromadné poistenie zodpovednosti
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
osobitne-poistne-podmienky.pdf
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Individuálne poistenie zodpovednosti
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie zodpovednosti za škodu – v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ostatne-dokumenty.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie zodpovednosti za škodu a nákladov – environmentálne riziká 
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ostatne-dokumenty.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vybraných povolaní
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania – skupinové poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ČSOB Poisťovňa, a. s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf