Poisťovňa
Produkt
Informačný dokument
Všeobecné poistné podmienky
Osobitné poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
osobitne-poistne-podmienky.pdf
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistenie do hôr
informacny-dokument.pdf
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Skupinové cestovné poistenie pre firmy
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ostatne-dokumenty.pdf
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Skupinové cestovné poistenie pre podnikateľov
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ostatne-dokumenty.pdf
ČSOB Poisťovňa, a. s.
Dlhodobé cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
ČSOB Poisťovňa, a. s.
Krátkodobé cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Generali Poisťovňa, a. s.
Cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
osobitne-poistne-podmienky.pdf
Generali Poisťovňa, a. s.
Poistenie do hôr
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Cestovné poistenie – komplexné poistenie na cestovanie a dovolenku
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Skupinové cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A. (AXA Assistance)
Cestovné poistenie
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Balíkové celoročné cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Cestovné poistenie – produkt 700
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Tuzemské cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
GLOBAL – cestovné poistenie v zahraničí
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistenie úpadku CK
informacny-dokument.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Tuzemské cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Tuzemské cestovné poistenie – horská záchranná služba
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Združené cestovné poistenie hromadných zájazdov
informacny-dokument.pdf
MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Cestovné poistenie
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Union poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie – Slovensko
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Union poisťovňa, a. s.
Celoročné cestovné poistenie – zahraničie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Union poisťovňa, a. s.
Individuálne cestovné poistenie – Slovensko
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Union poisťovňa, a. s.
Individuálne cestovné poistenie – zahraničie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
UNIQA poisťovňa, a.s.
Cestovné poistenie na Slovensku
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
UNIQA poisťovňa, a.s.
Krátkodobé cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
UNIQA poisťovňa, a.s.
Ročné cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Celoročné cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Krátkodobé cestovné poistenie
informacny-dokument.pdf
vseobecne-poistne-podmienky.pdf