Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a s. (DSS)
GARANT, DLHOPISOVÝ GARANTOVANÝ DÔCHODKOVÝ FOND
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a s. (DSS)
PROGRES, AKCIOVÝ NEGARANTOVANÝ DÔCHODKOVÝ FOND
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
mesacna-sprava.pdf
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Euro – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
mesacna-sprava.pdf
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
mesacna-sprava.pdf
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
mesacna-sprava.pdf
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dynamika – Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
mesacna-sprava.pdf
UNIQA d.s.s., a.s.
Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
UNIQA d.s.s., a.s.
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
mesacna-sprava.pdf
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
mesacna-sprava.pdf
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
mesacna-sprava.pdf
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
klucove-informacie.pdf
statut-fondu.pdf
informacny-dokument.pdf
mesacna-sprava.pdf